EURA har over årene gennemført en lang række jobsøgningsforløb på vegne af Jobcentrene i Ringkøbing-Skjern og Lemvig.

“Jobsøgning med Coach” er et 2-4 ugers intensivt forløb udviklet af EURA – indeholdende motivation, afklaring og personlig planlægning samt hardcore jobsøgning – med efter følgende coaching/sparring i 2-4 uger.

Under forløbene vejledes den enkelte i den korteste og mest realistiske vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vejledningen inkluderer inddragelse af alle muligheder fra naturligvis det ordinære job over potentielle uddannelsestilbud og -ordninger til anvendelse af praktik- og løntilskudsmuligheder.

Hovedtanken i forløbene er ”hjælp til selvhjælp”, men erfaringerne viser, at en del deltagere har behov for en mere håndholdt indsats. Den får de i coachingperioden, hvor der er et antal faste opfølgninger på den enkelte og ellers coaching efter behov.

Vi starter løbende jobsøgningskurser. Vi har arbejdet for Jobcenter Ringkøbing-Skjern siden 2007 – og gør det fortsat – med stor succes! Vi har ligeledes gennemført en lang række forløb for Jobcenter Lemvig.

Case/reference

Susanne Nielsen, Afdelingsleder Jobcenter - Jobklar, Ringkøbing-Skjern:

Vi har igennem en årrække købt EURA´s forløb “Jobsøgning med Coach” til de forsikrede ledige.

EURA giver vores borgere en større tro på sig selv og den enkeltes muligheder, samt nogle værktøjer, som borgerne kan bruge i deres videre jobsøgning bl.a. et bedre CV, en bedre ansøgning samt en mere effektiv brug af eget netværk.

Rigtig mange af borgerne er yderst tilfredse med forløbene og udtaler efter endt forløb, at de føler sig klart bedre rustet til at søge arbejde.

EURA går til borgerne på en professionel måde, hvilket gør at borgerne føler sig værdsatte og velkomne.

Vi er således rigtig glade for forløbene.

Susanne Nielsen / Afdelingsleder Jobcenter – jobklar, Ringkøbing-Skjern

Jan Pedersen, tidligere Jobcenterchef Lemvig Kommune:

Jobcenter Lemvig

Jobcenter Lemvig indledte et samarbejde med EURA A/S, om at få ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Valget fald på EURAs ”jobsøgning med coach-forløb”, der dels er meget intensivt de første fire uger og derefter giver mulighed for under stor frihed at finde den kommende beskæftigelse indenfor de efterfølgende fire uger.

Deltagerne på kurset ”jobsøgning med coach” har udstrålet tilfredshed med forløbet i de 1½ år vi har haft samarbejdet og rigtig mange har via forløbet fundet vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nogle er tilbage i den gamle branche, rigtig mange har set nye veje under og efter forløbet og endnu andre har på baggrund af ”øjenåbneren ” valgt at uddanne sig videre eller tage en ny uddannelse.

Jobcenter Lemvig har været særdeles glade for forløbet.

Jeg vil tillade mig at kalde forløbet en succes og stiger ledigheden igen, vil EURA A/S absolut være en af de muligheder, jeg med jobcenter Lemvig vil gå efter.

Jan Pedersen, tidligere Jobcenterchef Lemvig Kommune

Navigation
Cookie- og privatlivspolitik