EURA A/S opbygger og vedligeholder ledelsessystemer:

  • Kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001)
  • Miljøledelsessystemer (ISO 14001)
  • Arbejdsmiljøledelsessystemer ( ISO 45001 / OHSAS 18001)
  • IT- og informationssikkerhedssystemer (ISO 27001)
  • CSR-ledelsessystemer (ISO 26000) m.v.
ISO ledelsessystemer

Interim kvalitetschef, miljøchef eller arbejdsmiljø- og sikkerhedschef

EURA rådgiver produktions- og servicevirksomheder om ledelsessystemer (miljøledelse, kvalitetsledelse, sikkerhedsledelse, IT- og informationssikkerhedsledelse m.v.). Gennem fleksible aftaler med vore kunder, varetager vi ikke kun opbygning af ledelsessystemer – men udfører efterfølgende den daglige vedligeholdelse af ledelsessystemerne, udvikling af dem i takt med ændrede krav/behov, gennemførelse af interne audits osv.

EURA fungerer på den måde som en fleksibel ressource – hvor virksomheden alt efter behov trækker på vores viden og knowhow. På den måde kan virksomheder, der ikke har behov for fx en fuldtids miljø- eller kvalitetsmedarbejder, sikre sig en kvalificeret, daglig håndtering af ledelsessystemerne.

Head of Operations Torben Valentin, Tier1Asset

Evaluering af ISO 9001, 14001 og 27001 Certificeringsprojekt i samarbejde med EURA.

Kort udtalelse:

Vi har været igennem en rigtig god og naturlig proces i samarbejde med konsulentfirmaet EURA A/S, der har fungeret som projektleder og har rådgivet os fra start til slut i certificeringsprocessen. EURA A/S har været pennefører i udarbejdelsen af vores ledelseshåndbog, som er udarbejdet med udgangspunkt i vore vante arbejdsgange og ikke i en låst model.

EURA A/S har udvist stor indlevelse og forståelse for vore forretningsprocesser og koncept.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og har valgt at forsætte samarbejdet, efter vi er blevet certificeret efter ISO 9001, 14001 og 27001  standarderne.”

Head of Operations Torben Valentin, Tier1Asset.

Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon

Zebicon logo

Evaluering af ISO9001 Certificeringsprojekt i samarbejde med EURA.

Kort udtalelse:

En præcis afkodning af både kultur, ledelsesfilosofi og forretningsgange omsat i et kvalitetsledelsessystem, indført smidigt og respektfuldt balancerende mellem medarbejdernes forskellighed og virksomhed ambition om en operationel ISO9001 certificering.

Nøgleordene har været observation, kortlægning, dialog og trinvis implementering. Og resultatet efter 12 måneders samarbejde med EURA A/S var en certificering uden bemærkninger.

Case beskrivelse:

Som leverandør af kvalitetskontrol, har vi et behov for at synliggøre at vi også selv har styr på vores kvalitet. Derfor havde Zebicon et kundestøttet ønske om at opnå en ISO 9001 certificering.

Projektet blev effektivt sat i gang april 2013 med fokus på etablering af et fleksibelt, rummeligt system der skulle understøtte virksomhedens eksisterende forretningsgange og dermed også inkludere den meget brede opgave pallette som Zebicon erfaringsmæssigt har håndteret.

Første fase var præget af interview, observationer af virksomheden samt etablering af politikker og en grundlæggende struktur i systemet.

Anden fase betød en større involvering af medarbejderne i Zebicon idet det var de konkrete instruktioner der skulle fastlægges. Enkelte instruktioner blev udarbejdet af udvalgte medarbejdere, under vejledning og instruktion af Kim Jensen fra EURA A/S.

Pause i projektet. September 2013. Grundet fald i Zebicons aktiviteter blev projektet nedprioriteret og målet om certificering blev udskudt et halvt år. Projektet blev holdt kørende, men i lav kadence.

Tredje fase. Primo 2014. Projektet blev igen prioriteret men primært med fokus på interne delprojekter knyttet til hovedprojektet. Konsulentens rolle i denne fase har været en tiltagende mentor-rolle. Der har fra ledelsens side været fokus på at implementere én forandring ad gangen og Kims opgave har her været at sikre overensstemmelse mellem det dokumenterede og det faktiske i organisationen.

Fjerde fase. Maj 2014. Det afsluttende arbejde frem mod audit og certificering har været præget af en øget involvering af flere medarbejdere som udførende deltagere. Dels var der tale om instruktioner vedrørende deres respektive områder. Særligt var opgaven at implementerer og tilpasse blanketter, indskanning af dokumentation og verificering af at de faktiske procedurer var effektivt implementeret.

Forankring. Det vurderes at der er en solid forankring af ISO systemet i Zebicon. Der er udpeget nøglemedarbejdere som har opøvet rutine i at vedligeholde og bruge systemet og der er gennemført undervisning for alle virksomhedens medarbejdere i brug af systemet.

Jeg har som leder oplevet en fin motivation i projektgruppen i forhold til at sikre værdiskabelsen dels overfor kunderne men i særdeleshed interne som et ledelses- og udviklingsværktøj for virksomheden og alle medarbejdere.

Certificering. Der blev d. 23. juni gennemført certificerings audit. Resultatet blev en godkendt certificering uden afvigelser og med bemærkninger om god implementering fra auditøren fra Dansk Institut for Certificering.

Et tilfredsstillende produkt af et godt samarbejde.

Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon.

Produktionschef Claus Ørskov, Hammer Tæpper A/S

Igennem de senere år har Hammer Tæpper A/S oplevet en øget fokusering på samfundsansvar (CSR), miljøparametre og kvalitet fra kunder og samarbejdspartnere.

Dette sammenholdt med et internt behov for bedre styring af virksomhedens miljøpåvirkninger har gjort, at vi i tæt samarbejde med EURA A/S har implementeret et ”Ledelsessystem for Bæredygtighed”, der integrerer CSR og miljøledelse i/med vort eksisterende kvalitetsstyringssystem.

Systemet følger:

DS/EN ISO 9001:2008
DS/EN ISO 14001:2004
DS/ISO ISO 26000:2010
EURA A/S har igennem de sidste 15 år været en fast samarbejdspartner for Hammer Tæpper A/S.

Implementeringen af ledelsessystemet er som ved tidligere projekter med EURA A/S blevet udført professionelt og med stor forståelse for Hammer Tæppers forretning og organisation.

Produktionschef Claus Ørskov, Hammer Tæpper A/S

Ole Bækkegaard, Fletco Tæpper A/S

Fletco

”EU’s Byggevaredirektiv kræver, at fx tæppeindustrien skal CE-mærke sine produkter, inden de markedsføres / sælges i Europa.

Vi kontaktede derfor EURA for at få hjælp til denne udfordring:

Produktionsgennemgang (arbejdsgange, papirgange samt medarbejder- og ledelsesstruktur).
Opbygning af kvalitetsstyringssystem og kvalitetshåndbog.
Uddannelse af medarbejdere.
Audit og opfølgning.
Vores nye kvalitetsstyringssystem og håndtering af CE-mærkningen blev godkendt ved en ekstern audit (udført af DBTI) og uden bemærkninger.

EURA har til Fletco Tæppers fulde tilfredshed gennemført hele forløbet – fra første kontakt til den endelige godkendelse.

Og vi kan på den baggrund og den meget professionelle behandling kun give EURA vore bedste anbefalinger.”

Ole Bækkegaard, Fletco Tæpper A/S

Navigation
Cookie- og privatlivspolitik