EURA A/S opbygger og vedligeholder ledelsessystemer:

  • Kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001)
  • Miljøledelsessystemer (ISO 14001)
  • Arbejdsmiljøledelsessystemer (ISO 45001)
  • IT- og informationssikkerhedssystemer (ISO 27001)
  • Ledelsessystem for anti-bestikkelse (ISO 37001)
  • Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar (DS 49001) m.v.

Interim kvalitetschef, miljøchef eller arbejdsmiljø- og sikkerhedschef

EURA rådgiver produktions- og servicevirksomheder om ledelsessystemer (miljøledelse, kvalitetsledelse, sikkerhedsledelse, IT- og informationssikkerhedsledelse m.v.). Gennem fleksible aftaler med vore kunder, varetager vi ikke kun opbygning af ledelsessystemer – men udfører efterfølgende den daglige vedligeholdelse af ledelsessystemerne, udvikling af dem i takt med ændrede krav/behov, gennemførelse af interne audits osv.

EURA fungerer på den måde som en fleksibel ressource – hvor virksomheden alt efter behov trækker på vores viden og knowhow. På den måde kan virksomheder, der ikke har behov for fx en fuldtids miljø- eller kvalitetsmedarbejder, sikre sig en kvalificeret, daglig håndtering af ledelsessystemerne.

COO Torben Glargaard, Tier1Asset

Evaluering af ISO 9001, 14001 og 27001 Certificeringsprojekt i samarbejde med EURA.

Kort udtalelse:

Vi har været igennem en rigtig god og naturlig proces i samarbejde med konsulentfirmaet EURA A/S, der har fungeret som projektleder og har rådgivet os fra start til slut i certificeringsprocessen. EURA A/S har været pennefører i udarbejdelsen af vores ledelseshåndbog, som er udarbejdet med udgangspunkt i vore vante arbejdsgange og ikke i en låst model.

EURA A/S har udvist stor indlevelse og forståelse for vore forretningsprocesser og koncept.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og har valgt at forsætte samarbejdet, efter vi er blevet certificeret efter ISO 9001, 14001 og 27001  standarderne.”

COO Torben Glargaard, Tier1Asset.

Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon

Zebicon logo

Evaluering af ISO9001 Certificeringsprojekt i samarbejde med EURA.

Kort udtalelse:

En præcis afkodning af både kultur, ledelsesfilosofi og forretningsgange omsat i et kvalitetsledelsessystem, indført smidigt og respektfuldt balancerende mellem medarbejdernes forskellighed og virksomhed ambition om en operationel ISO9001 certificering.

Nøgleordene har været observation, kortlægning, dialog og trinvis implementering. Og resultatet efter 12 måneders samarbejde med EURA A/S var en certificering uden bemærkninger.

Case beskrivelse:

Som leverandør af kvalitetskontrol, har vi et behov for at synliggøre at vi også selv har styr på vores kvalitet. Derfor havde Zebicon et kundestøttet ønske om at opnå en ISO 9001 certificering.

Projektet blev effektivt sat i gang med fokus på etablering af et fleksibelt, rummeligt system der skulle understøtte virksomhedens eksisterende forretningsgange og dermed også inkludere den meget brede opgave pallette som Zebicon erfaringsmæssigt har håndteret.

Første fase var præget af interview, observationer af virksomheden samt etablering af politikker og en grundlæggende struktur i systemet.

Anden fase betød en større involvering af medarbejderne i Zebicon idet det var de konkrete instruktioner der skulle fastlægges. Enkelte instruktioner blev udarbejdet af udvalgte medarbejdere, under vejledning og instruktion af Kim Jensen fra EURA A/S.

Tredje fase – primært med fokus på interne delprojekter knyttet til hovedprojektet. Konsulentens rolle i denne fase har været en tiltagende mentor-rolle. Der har fra ledelsens side været fokus på at implementere én forandring ad gangen og Kims opgave har her været at sikre overensstemmelse mellem det dokumenterede og det faktiske i organisationen.

Fjerde fase. Det afsluttende arbejde frem mod audit og certificering har været præget af en øget involvering af flere medarbejdere som udførende deltagere. Dels var der tale om instruktioner vedrørende deres respektive områder. Særligt var opgaven at implementere og tilpasse blanketter, indscanning af dokumentation og verificering af at de faktiske procedurer var effektivt implementeret.

Forankring. Det vurderes at der er en solid forankring af ISO systemet i Zebicon. Der er udpeget nøglemedarbejdere som har opøvet rutine i at vedligeholde og bruge systemet og der er gennemført undervisning for alle virksomhedens medarbejdere i brug af systemet.

Jeg har som leder oplevet en fin motivation i projektgruppen i forhold til at sikre værdiskabelsen dels overfor kunderne men i særdeleshed interne som et ledelses- og udviklingsværktøj for virksomheden og alle medarbejdere.

Certificering. Resultatet blev en godkendt certificering uden afvigelser og med bemærkninger om god implementering fra auditøren fra Intertek.

Et tilfredsstillende produkt af et godt samarbejde.

Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon.

Navigation