EURA A/S har i mange år været projektleder, -administrator og -evaluator på såvel store som små projekter finansieret af bl.a. Den Europæiske Socialfond (ESF), andre EU-fonde samt dansk-financierede projekter – projekter indenfor uddannelse, arbejdsmarked og virksomhedsudvikling.

Vi tilrettelægger og gennemfører evalueringer af dine projekter. Evalueringen tilpasses dine behov og naturligvis projektbeskrivelsen – målsætninger, mål og projektforløb. Evalueringen vil typisk indeholde

  • en gennemgang af baggrundsmateriale, projektets forløb og resultater,
  • analyser og interviews blandt projektets deltagere på alle planer – og
  • en vurdering af projektets resultater og opnåede erfaringer.

EURA A/S leverer et udkast til evalueringsrapporten og – efter kommentering og tilretning – den rapport, der skal afleveres til fx. socialfondsadministrationen.

Case/reference

EUC Nordvest - Center for Uddannelse og Erhverv

EUC Nordvest

Nulenergihus på skemaet, evaluering juni 2012

Projektholder EUC Nordvest og elever har designet, projekteret og opført et nulenergi/plushus ved EUC Nordvest i Thisted. Huset fungerer i dag som forsøgs- og demonstrationshus inden for vedvarende energi og energibesparende byggeri. Projektet er gennemført af EUC Nordvest med støtte fra Dansk Energis Energisparepulje 2010.

”Vi har nu haft lejlighed til at få læst EURAs evaluering igennem. Det giver os anledning til at takke EURA for et godt stykke arbejde. Det er udbytterigt at se jeres vurdering af EUC Nordvests undervisningsprojekt – vurderinger af, hvor vi har gjort det godt, hvor vi kunne have gjort det bedre eller anderledes.

Vi har oplevet EURA som en professionel og kompetent samarbejdspartner, og vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet. Vi vil med sikkerhed overveje at bruge EURA en anden gang, skulle en opgave byde sig til.

Endnu en gang tak for en fin evaluering og et godt samarbejde.

Henrik Nyby, Uddannelsesleder, Teknisk Gymnasium – HTX, EUC Nordvest”

PMU - Stedet for unge med særlige behov

pmu

”EURA har leveret et professionelt stykke arbejde i evalueringen af projekt “Nye boller på suppen”. Ud over at sikre, at evalueringen lever op til socialfondens krav, har vi fået en masse input til, hvordan vi kan forbedre projekter i fremtiden. Hastigheden hvormed EURA dannede sig et overblik over vores virksomhed, og vores projekt var intet mindre end imponerende.”

Michal Theil, PMU

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsakademi har i perioden 2006-2008 gennemført og afsluttet 2 større projekter – hhv. “Trekantsområdets Videncenter for Kompe-tenceudvikling” og “Én indgang til viden og uddannelse i tran-sportsektoren”. Projekterne involverede en lang række uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og virksomheder.

EURA blev valgt blandt flere tilbudsgivere til at gennemføre en afsluttende evaluering af projekterne. Og det var et godt valg. EURA går i dybden og til biddet, både når de interviewer og graver i baggrundsdokumentation. De drager præcise konklusioner og evner at udskille de absolut væsentligste erfaringer fra projekterne og komme med rigtig gode anbefalinger.

Samarbejdet var direkte, åbent og problemfrit.

Ulrich Skytte, Udviklingschef, Syddansk Erhvervsakademi

Danske Planteskoler

Danske Planteskoler

“Vi har brugt EURA til slutevaluering af projektet “Kompetenceudvikling i Planteskoleerhvervet” for planteskoler, havecentre, detailkæder og plante-grossister. Samarbejdet med EURA har været dejligt konkret og præcist, og EURA har formået at fange ånden i det, vi har arbejdet for og med. EURA er med deres evalueringsmodel – spørgeskema, interviews og rapport – kommet godt rundt om projektet, så vi har været meget glade for samarbejdet!”

Formand Peter F. Schjøtt, Dansk Planteskoleejerforening.

Navigation
Cookie- og privatlivspolitik