Analyser

Kundetilfredshed, medarbejdertrivsel og arbejdspladsvurderinger (APV)

EURA udfører analyser og råder over et af Danmarks mest avancerede IT-analyseværktøjer og kan tilbyde vore kunder en færdig løsning, der spænder fra idéudvikling sammen med kunden til layout, gennemførelse og afrapportering af analysen.

Gennem årene har vi gennemført analyser for danske virksomheder af:

Kundetilfredshed

Tilfredse kunder

Fingeren på pulsen – spørg kunderne

Med en overskuelig indsats fra din virksomhed får du et billede af, hvorledes dine kunder oplever din virksomhed – dens produkter, service, medarbejdere osv. Som en del af processen, fastlægges, hvordan du og din virksomhed ønsker at blive opfattet af kunderne – hvad I gerne vil være kendt for (hent pdf-fil).

Analysen rettes mod de mest betydende kunder, ikke blot målt på omsætning her og nu, men også bedømt ud fra det forretningsmæssige potentiale de måtte have.

Analysen kan foretages ved et papirspørgeskema eller elektronisk via Internettet – du bestemmer. Resultatet af analysen er meget konkret og anvendeligt, og er et ideelt grundlag for at igangsætte en styret udvikling i den retning, virksomhedens kunder efterlyser.

 • Resultat
 • Dokumenterer hvordan udvalgte kunder i dag oplever virksomheden.
 • ­Identificerer vigtigste indsatser, der kan forbedre kundetilfredshed og -loyalitet.
 • ­Et grundlag for en styret udvikling af virksomheden mod mere tilfredse og loyale kunder.

Hvordan foregår det?

På et indledende møde mellem virksomhed og EURA fastlægges analysens mål og omfang. Hvilke kunder, skal deltage i undersøgelsen? Hvilke segmenter, markeder osv. skal afdækkes? Hvilke informationer ønsker I – om produkter, service, medarbejdere osv.?

Spørgeskemaet udformes herefter af EURA, så det er i overensstemmelse med de opsatte mål for kundeanalysen og godkendes naturligvis af virksomheden. Skemaet kan efter ønske udarbejdes på dansk, tysk og engelsk og kan derfor benyttes på såvel hjemmemarkedskunder som på udenlandske kunder/markeder.

Spørgeskemaer fremsendes til kunderne, der returnerer svarene til EURA, som foretager databehandlingen. På et afsluttende møde fremlægger EURA resultatet af analysen for virksomheden og analyserapport udleveres.

Medarbejdertrivsel

Får du det bedste frem i dine medarbejdere?

Motiverede og tilfredse medarbejdere skaber værdi for virksomheden. Virksomhedens resultater er tæt forbundet med medarbejdernes trivsel. For at forbedre resultaterne, kan det betale sig at se arbejdsklimaet nøjere efter i sømmene (hent pdf-fil).

En trivselsanalyse blandt dine medarbejdere kan give dig et indtryk af, om du og virksomheden er på rette vej og samtidigt give et bud på, hvor en eventuel forbedrende indsats skal lægges. Resultatet af analysen er således meget konkret og anvendeligt og er et ideelt grundlag for at igangsætte en styret udvikling, der kan forbedre medarbejdernes trivsel og dermed virksomhedens bundlinie.

En trivselsanalyse omfatter:

 • En tilfredshedsundersøgelse blandt medarbej-derne foretages ved et papirspørgeskema eller elektronisk via Internettet – du bestemmer.
 • En gennemgang og vurdering af sygefravær, medarbejderomsætning m.v.

Formål:

 • At dokumentere medarbejdernes trivsel og oplevelse af virksomhedens formåen.
 • At identificere indsatsområder, der kan forbedre virksomhedens muligheder for at tilfredsstille og udvikle medarbejderne bedre.
 • At danne grundlag for planlægning af udvikling af virksomheden mod mere tilfredse og involverede medarbejdere.

Hvordan foregår det?

På et indledende møde fastlægges analysens mål og omfang. Hvilke parametre ønsker virksomheden belyst? Medarbejder-nes loyalitet, tilfredshed, syn på karrieremuligheder, efter-uddannelsesmuligheder, den daglige ledelse osv. suppleret med en vurdering af fraværsstatistik, medarbejderomsætning o.l.?

Medarbejderne informeres grundigt om analysen og motiveres herigennem til at bistå ledelsen med opgaven.

EURA udarbejder spørgeskemaer til tilfredshedsundersøgel-sen. Efter godkendelse hos ledelsen, udleveres skemaerne til medarbejderne. EURA behandler data og fremlægger det samlede resultat af analysen for virksomheden og analyse-rapport udleveres.

Eksempler på andre anvendelsesområder:

 • Markedsanalyser
 • Projektevalueringer
 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
Navigation
Cookie- og privatlivspolitik